Componenta dosar Deck&Engine la Carnival

 • Curriculum Vitae in limba engleza, scris la calculator (1 exemplar). Acesta va cuprinde urmatoarele: obiective, educatia, experienta de munca, indatoririle, de ce ati parasit ultimul loc de munca;
 • Copie pag. cu fotografia din pasaport (1 ex.);
 • Referinte in limba engleza , sau in limba romana si traducere nelegalizata, care vor cuprinde urmatoarele date: adresa si telefonul firmei; profilul si obiectul de activitate al firmei; pozitia si perioada de lucru; fisa postuluidetaliata, mentionand indatoririle dvs. strict pe profesia pe care aplicati; numele si functia celui care semneaza; stampila; data; ( 1 ex.);
 • 2 fotografii color cu zambet,3×4 cm; scrieti pe verso numele si prenumele;
 • Copii dupa diplome sau alte acte care certifica sau sprijina aplicarea dv. (daca aveti) (1 ex.);
 • Cazier juridic in original si o xerocopie;
 • Copie a carnetului de marinar (1 ex.);
 • Copii ale certificatelor S.T.C.W. (1 ex.): Basic Safety Training si Proficiency in Security Awareness sunt cursurile solicitate in cadrul Companiei Carnival Cruise Lines;
 • Foaie de imbarcare (traducere in Engleza);
 • Competency Certificate (daca e cazul)
 • Endorsement Certificate ( daca e cazul)
 • Carnet de marinar (daca e cazul)
 • Sea time Records (SHIP NAME; SHIP TYPE; GROSSE TONNAGE).

In functie de pozitia pentru care aplicati, este posibil sa va solicitam si alte documente.

N O T A :

Cand aduceti dosarul va rugam sa aveti asupra dv. pasaportul si actele in original care va vor fi restituite dupa verificarea copiilor (in aceeasi zi);
Prezentarea cu dosarul incomplet sau incorect duce la imposibilitatea participarii la interviu.
Incepand cu anul 2009, Compania Carnival a introdus, ca parte obligatorie din procesul de selectie, un test scris de limba Engleza care se completeaza on line, la depunerea dosarului si sustinerea preinterviului la sediul firmei noastre din Brasov.
Testul nu este dificil si poate fi completat de persoanele care au un nivel mediu de Engleza.
Taxa pentru testul Marlins de 100 RON, platibila la momentul completarii lui.

Comments are closed.